dilluns, 13 de novembre de 2017

EXCUSES DE MAL TRANSPARENT


A mitjan juliol d’enguany, l’Alcaldia de Lleida rebia una resolució que l’obligava a lliurar al nostre grup municipal una documentació que portàvem demanant infructuosament més d’un any i mig: des del gener de 2016! La resolució era de la Comissió de Garantia del Dret d’Accés a la Informació Pública (GAIP), que des del mes de gener havia reclamat a alcaldia fins a tres cops que s’atengués la nostra sol·licitud. Heus aquí el govern municipal que fa contínuament ostentació que tenen la màxima valoració de transparència per part dels organismes que la mesuren. Heus aquí que ja gairebé dos anys que ens nega una informació a què hi tenim dret i que és necessària per poder fer la nostra tasca de control. Heus aquí que fa gairebé un any que fa cas omís de les peticions i, després, els requeriments d’un organisme oficial.
Heus aquí que l’alcalde que és tan observant de la llei incompleix les lleis de règim municipal catalana i estatal, que l’obliguen a lliurar tota la informació que li reclami qualsevol regidor i també la Llei de la Transparència, que fixa que les resolucions de la GAIP són vinculants, és a dir, d’obligat compliment. Mireu, doncs, l’alcalde que es manifesta amb els defensors de l’ordre constitucional: no compleix les lleis, que són part de l’ordre constitucional. Més que això: no compleix les seues obligacions, que són part de l’ordre moral.
“S’està treballant en l'elaboració de la informació objecte d'aquesta petició, que serà lliurada al Sr. Vega al més aviat possible”, deien el 15 de març al GAIP. I què és el que demanem tan insistentment i que tant costa d’elaborar? Informació detallada de la despesa de la Paeria en comunicació, convenis i contractes amb mitjans informatius i campanyes institucionals. Dels diners públics que Ros destina bàsicament a promocionar-se i a vendre fum, vaja.
És que no saben quins convenis i quins contractes tenen firmats? És que no saben quant gasten en comunicació? És que saben quina despesa fan en difusió i propaganda? Seria incomprensible que no ho sabessin: nivell sublim d’incompetència. O pitjor: de descontrol... Però i tant que ho saben! Simplement, fan mans i mànigues perquè no ho sapiguem. I en qüestions de despeses de comunicació el cap de gabinet de l’alcalde hi té molt a dir.
Entre les nostres obligacions com a grup a l’oposició hi ha la de controlar l’activitat del govern. Per exemple, comprovar quin és el nivell de despesa supèrflua a la Paeria. Veure, posem per cas, quina part dels recursos públics s’empren –i s’empren adequada i justament– en a la prestació i la promoció de serveis a la ciutadania i quina part s’utilitzen per a altres coses, com ara promoció personal de l’alcalde, o propaganda política. Una despesa excessiva en comunicació i en difusió entra en aquests darrers supòsits.
Diuen des del grup del PSOE de la Paeria que l’oposició col·lapsem l’aparell municipal i per això es té tard –o mai– la informació. No serà que, amb l’excusa de sobrecàrrega de treball, ens amaguen informació? Perquè resulta que els qui fan tanta ostentació dels reconeixements per transparència són en realitat els campions de l’opacitat. I per cert que això dels reconeixements de transparència té truc: tant el Segell Infoparticipa com l’Índex de Transparència dels Ajuntaments (ITA) comproven si les web donen accés a una determinada informació, moltes vegades sense gran rellevància (dades biogràfiques, organigrames, directori d’entitats de la ciutat, si hi ha formulari de queixes i multitud de qüestions menors).
El que no es valora en els informes d’aquests organismes (perquè no poden!) és quina informació té al seu abast l’oposició, ni quina facilitat té per aconseguir-ne, ni si és molt significativa... És a dir, quina resistència hi ha a la transparència real, a accedir de forma efectiva a tota la informació necessària per a conèixer i fiscalitzar el dia a dia de l’administració municipal. Per saber, per exemple, quant costa tenir un policia local custodiant tot el dia una bandera, o si això forma part del Pla Estratègic d’Acció Municipal de la Paeria. Si ho hem d’anotar a la casella de malbaratament de fons públics o a la d’esperpents consistorials.
Carles Vega Castellví
Grup Municipal ERC-Avancem a la Paeria

0 comentaris :

Publica un comentari