dilluns, 3 d’octubre de 2016

L'oci per a joves, amb garanties


Que quedi ben clar des d’un bon principi: el grup municipal d’ERC-Avancem no vol que es tanqui cap discoteca ni cap centre d’oci de la ciutat. No ho vol ni ho ha dit mai. Altra cosa són les extrapolacions o interpretacions que s’hagin pogut fer de les nostres declaracions. El que sí que volem –i així ho hem dit– és que d’una vegada l’equip de govern municipal obligui els propietaris de la nova discoteca que hi ha als afores de la ciutat a prendre mesures per garantir la seguretat en la mobilitat dels centenars i milers de joves quan es desplacen cap a aquell recinte i, sobretot, quan van de retorn. I que si no ho feien, s’apliqués la normativa, que fixa com a mesura extrema la retirada de la llicència. Hi torno: si no ho feien. La intenció no és clausurar res, sinó exigir que les coses es facin en condicions, com cal.

L’oferta d’oci nocturn adreçada a les i els joves de Lleida és molt limitada, per no dir insuficient. No ens podem permetre que es perdin oportunitats de crear propostes que ampliïn el ventall de possibilitats perquè hom pugui exercir el seu dret a l’oci. I a exercir-lo lliurement. Ni ens podem permetre que es quedin pel camí iniciatives empresarials que creïn llocs de treball (és clar que amb totes les garanties de respecte als drets laborals) i representin oportunitats de negoci per als seus promotors. Però no s’ha de permetre que el lliure exercici del dret a l’oci i del dret a crear ocupació i riquesa comporti perills per a la integritat de les persones, tant les usuàries com les treballadores.

I en el cas de la discoteca Biloba no es compleixen les exigències que garanteixen una mobilitat segura cap a i des de les seues instal·lacions. De fet, no han disposat encara, hores d’ara, les mesures que la normativa fixa perquè hi hagi la mobilitat adequada i es preservi la seguretat al voltant del local. No ho diem nosaltres: ho diuen els informes que des del serveis tècnics de la Paeria s’han emès, ho diuen els informes que ha remès a l’alcalde Ros l’ATM (Autoritat Territorial de la Mobilitat, de la qual, per cert, n’és vicepresident Àngel Ros).

Segons normativa, en un recinte de 5.472 metres quadrats i un aforament de prop de 4.000 persones com aquest s’està obligat un pla de mobilitat que ha de complir una sèrie de requisits. Un informe de l’ATM de principis d’estiu advertia que al pla de mobilitat de la discoteca s’havien “detectat mancances que caldria resoldre” i instava a “definir la proposta de servei de transport públic que enllaci el centre urbà de Lleida amb el complex d’oci”. El document posava de manifest, a més, que el pla de mobilitat previst per l’empresa era contrari al Pla de Mobilitat Urbana de Lleida i l’estratègia d’afavorir els modes més sostenibles.

D’altra banda, en diverses ocasions –fins a quatre– els serveis municipals advertien que l’empresa promotora havia de construir dos passos de vianants amb semàfor, a les cruïlles de la rotonda del cementiri amb la N-240 i amb la Ll-1, pròximes al recinte, i havien de garantir 6 viatges d’anada i tornada entre el centre de la ciutat i la nova discoteca. Fins i tot, s’adjuntava plànol amb indicació gràfica d’on calia fer l’actuació semafòrica. El primer informe era del 31 de març de 2016; el darrer, de 19 de setembre.

El resultat és l’incompliment continuat de les indicacions esmentades. Mentrestant, centenars de joves caminant per la carretera en sortir de la discoteca cap al centre de la ciutat. Amb el perill que suposa per a la seua integritat. I hi insisteixo: això no s’ha de permetre!

Com tampoc no s’ha de permetre que els amos de la discoteca desoeixin els dos requeriments que el govern municipal els ha fet per escrit. Que, per cert, avisen que l’incompliment  comportava un expedient sancionador, multes coercitives i fins i tot la “SUSPENSIÓ CAUTELAR DE MANERA IMMEDIATA DE L’ACTIVITAT”. Vet aquí: és el propi equip d’Àngel Ros qui diu que poden arribar a tancar la discoteca!

Comptat i debatut, en aquesta tessitura ens trobem amb doble problema: d’una banda, la impossibilitat que les i els nostres joves exerceixin lliurement i amb garanties el seu dret a l’oci; de l’altra, la permissivitat del govern municipal –amb l’alcalde al capdavant– davant l’incompliment continuat, no ja de la normativa, sinó dels requeriments i advertiments de la pròpia Paeria. L’equip socialista ha demostrat tenir màniga molt ampla a l’hora de donar la llicència d’activitat al local d’oci i poca fermesa davant els incompliments continuats de l’empresa.

No podem permetre ni una cosa ni l’altra. Lleida ha de tenir la certesa que el seu jovent té una oferta d’oci adequada i suficient, que té mitjans de mobilitat a l’abast per anar de festa i tornar-ne i que es vetlla per la seua seguretat. I també que el seu alcalde tracta totes les persones per igual, no permet que alguns incompleixin les seues obligacions i, sobretot, que la institució municipal és respectada per tothom. Que no se’n foten de Lleida i dels lleidatans a la cara, vaja.

0 comentaris :

Publica un comentari